Máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 1067x230mm (1245x230mm) cho JL-MV2

1270x254mm (1372x254mm) cho JL-MV3 và 1372x254mm cho JL-MV4

Hành trình dọc x ngang x đứng: 680/(850) x 305 x 406mm cho JL-MV2

800/(1000) x 390 x 400mm cho JL-MV3 và 1000 x 390 x 410mm cho JL-MV4

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B;...

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Dòng máy này còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm. Bàn xoay: 45° trái và phải

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH15A; JL-VH15B; JL-VH15C

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH15A; JL-VH15B; JL-VH15C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Dòng máy này còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1200 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 300 x 330mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320AS; JL-VH320BS; JL-VH320CS

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320AS; JL-VH320BS; JL-VH320CS

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 380 x 460mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320A; JL-VH320B; JL-VH320C

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320A; JL-VH320B; JL-VH320C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

MÁY PHAY ĐỨNG VẠN NĂNG JL-V280A; JL-V280B; JL-V280C

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng JL-V280A; JL-V280B; JL-V280C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy chỉ trang bị đầu phay đứng kiểu cơ khí hoặc biến tần

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

MÁY PHAY VẠN NĂNG MODEL UH-1

Liên hệ

Máy phay vạn năng UH-1

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 240x1050 mm (tùy chọn: 300x1200)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 560 (700: tùy chọn) x 300 x 420mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-28SHB; YSM-28CHB

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-28SHB; YSM-28CHB

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng

Kích thước bàn: 1370x300 (tùy chọn: 1270x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 440mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-26SHB; YSM-26CHB

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-26SHB; YSM-26CHB

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng

Kích thước bàn: 1370x300 (tùy chọn: 1270x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 470mm

Mua hàng

Máy phay đứng vạn năng YSM-20BS; YSM-20BC

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng YSM-20BS; YSM-20BC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng kiểu tháp pháo

Kích thước bàn: 1370x300 (tùy chọn: 1270x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 420 x 400mm

Mua hàng

Máy phay đứng vạn năng YSM-20AS; YSM-20AC

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng YSM-20AS; YSM-20AC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng kiểu tháp pháo

Kích thước bàn: 1270x254 (tùy chọn: 1370x254)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 750/700 x 440 x 460mm

Mua hàng

Máy phay đứng vạn năng YSM-860S; YSM-860C

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng YSM-860S; YSM-860C

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng kiểu tháp pháo

Kích thước bàn: 1270x300 (tùy chọn: 1370x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 860 x 400 x 470mm

Mua hàng

LIÊN HỆ