HOT

MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC NC DENER dòng BS series

Liên hệ

Là dòng máy cắt tôn NC Swing beam, có góc cắt cố định

Chiều dày vật liệu cắt cho phép đối với (thép nhẹ) từ 6 - 20 mm

Không gian và góc cắt được điều chỉnh nhờ hệ thống máy NC

Chiều dài cắt với dòng AS Guillotines là từ 3025 - 6125 mm

Góc cắt thay đổi của AS Guilotines nằm trong dải 0.5-3 độ

Mua hàng

MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC CNC DENER dòng AS series

Liên hệ

Là dòng máy cắt tôn CNC Guillotines shear, có góc cắt thay đổi

Chiều dày vật liệu cắt cho phép đối với (thép nhẹ) từ 6 - 20 mm

Không gian và góc cắt được điều chỉnh nhờ hệ thống máy CNC

Chiều dài cắt với dòng AS Guillotines là từ 3025 - 6125 mm

Góc cắt thay đổi của AS Guilotines nằm trong dải 0.5-3 độ

Mua hàng

LIÊN HỆ