MÁY TIỆN ĐỨNG CNC YSP dòng VL-750 HR/HL

Liên hệ

YSP, hãng sản xuất dòng máy tiện đứng CNC đến từ Đài Loan

Đường kính tiện qua băng máy tối đa tiêu chuẩn là Ø780 mm

Đường kính vật tiện tối đa là Ø750 mm cho 3 dòng

Chiều cao vật tiến tối đa là Ø650 mm, tùy chọn Ø800 mm

Mua hàng

MÁY TIỆN ĐỨNG CNC YSP dòng VL-600 HR/HL

Liên hệ

YSP, hãng sản xuất dòng máy tiện đứng CNC đến từ Đài Loan

Đường kính tiện qua băng máy tối đa tiêu chuẩn là Ø650 mm

Đường kính vật tiện lớn nhất là Ø600 mm, chiều cao 500 mm

Mua hàng

MÁY TIỆN ĐỨNG CNC YSP dòng VLR-750

Liên hệ

YSP, hãng sản xuất dòng máy tiện đứng CNC đến từ Đài Loan

Đường kính tiện qua băng máy tối đa là Ø780 mm

Đường kính vật tiện lớn nhất là Ø750 mm, chiều cao 650 mm

Mua hàng

LIÊN HỆ