Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-51RB và JSL-51RBY Jinnfa

Liên hệ

JSL-51RB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2).

và JSL-51RBY Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 8 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Y2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 51mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 300mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-32RB/ 42RB và JSL-32RBY/ 42RBY

Liên hệ

JSL-32RB; JSL-42RB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2).

và JSL-32RBY; JSL-42RBY Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 8 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Y2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 310 (350) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-26AS/ 32AS/ 42AS và JSL-26AB/ 32AB/ 42AB...

Liên hệ

JSL-26AS; JSL-32AS; JSL-42AS Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 5 trục (X1/Y1/Z1/C1/Z2).

và JSL-26AB; JSL-32AB; JSL-42AB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 26, 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 200 (220) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-26A/ 32A/ 42A và JSL-26S/ 32S/ 42S Jinn fa

Liên hệ

JSL-26A; JSL-32A; JSL-42A - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 1 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời bốn trục (X1/Y1/Z1/C1).

và JSL-26S; JSL-32S; JSL-42S - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời năm trục (X1/Y1/Z1/C1/Z2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 26, 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 200 (220) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-20AB; JSL-20AST - Jinnfa

Liên hệ

JSL-20AB và JSL-20AST - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính Đài Loan

JSL-20AB: điều khiển đồng thời bảy trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2)

và JSL-20AST: điều khiển đồng thời sáu trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1).

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm, chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

 

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ hãng JINN FA dòng JSL-20AS

Liên hệ

JSL-20AS Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính Đài Loan

JSL-20AS: điều khiển 5 trục đồng thời X/Y/Z/B/C. 

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm,chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Dòng series JSL-20 có 2 trục chính đơn giản nhất là JSL- 20AS

Mua hàng
HOT

MÁY TIỆN ĐÙN CNC THỤY SĨ hãng JINN FA dòng JSL-26AB/32AB/42AB

Liên hệ

JINN FA, dòng sản phẩm máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 1 trục chính Đài Loan

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max 26-42 mm,chiều dài đùn phôi = 220 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Dòng series JSL có các models là 26A/32A/26AB/32AB/42AB

Mua hàng

MÁY TIỆN ĐÙN CNC THỤY SĨ hãng JINN FA dòng JSL-20/20A

Liên hệ

JSL-20/20A - JINN FA là dòng sản phẩm máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 1 trục chính Đài Loan

JSL-20A: điều khiển 4 trục X / Y / Z /C. Chức năng: Khoan ngang trục chính, chức năng phay

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm,chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Dòng series JSL-20 đơn giản nhất là JSL- 20A

Mua hàng
HOT

MÁY TIỆN ĐÙN CNC THỤY SĨ hãng JINN FA dòng JSL-20RB/RBY

Liên hệ

JSL-20RB và JSL-20RBY - JINN FA, là dòng sản phẩm máy tiện đùn CNC Thụy sĩ đến từ Đài Loan

JSL-20RB: điều khiển đồng thời bảy trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2)

và JSL-20RBY: điều khiển đồng thời tám trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2/Y2).

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm,chiều dài đùn phôi= 200 mm

Trang bị các cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

JSL-20RB và JSL-20RBY cho phép gia công các sản phẩm rất phức tạp

Mua hàng

LIÊN HỆ