HOT

Máy khỏa mặt khoan tâm Đài Loan Lichou LC-600LS

Liên hệ

Dòng máy hỗ trợ gia công khỏa mặt 2 đầu phôi và khoan tâm

Được điều khiển tự động với hệ thống điều khiển NC hoặc PLC

Sử dụng 2 động cơ hỗ trợ đồng thời phay mặt nhanh chóng

Hành trình các trục X:50- 600 mm,Y: 50 - 380 mm,Z: 115 mm

Kích thước bàn:300 x 450 mm, tải trọng 500 kg, Smax =6000

Mua hàng
HOT

Máy khỏa mặt khoan tâm Đài Loan LiChou LC-1380LS

Liên hệ

Dòng máy hỗ trợ gia công khỏa mặt 2 đầu phôi và khoan tâm

Được điều khiển tự động với hệ thống điều khiển NC hoặc PLC

Sử dụng 4 động cơ hỗ trợ đồng thời phay mặt nhanh chóng

Hành trình các trục X:50- 1380 mm,Y: 50 - 380 mm,Z: 120 mm

Kích thước bàn:300 x 450 mm, tải trọng 500 kg, Smax =6000

Mua hàng

LIÊN HỆ