HOT

Máy chuốt trong thủy lực axisco

Liên hệ

Máy chuốt trong thủy lực (Hydraulic Internal Broaching machine): dùng để chuốt rãnh then đơn, then hoa,..

Có nhiều dòng sản phẩm từ loại 3 tấn với hành trình 600mm

Đến 80 tấn và hành trình 2200mm

Dùng phổ biến nhất là các dòng CHI-0510 (lực chuốt 5 tấn, hành trình 1000mm) 

và CHI-0512, CHI-0308, CHI-1015,...

Mua hàng

LIÊN HỆ