Máy đo 2D là một loại máy móc giúp đo lường hoặc kiểm tra kích thước của sản phẩm, máy có nhiều tên gọi như: Máy đo VMM, Máy đo kích thước bằng hình ảnh, Máy đo lường hình ảnh, Máy đo hình ảnh, Máy đo lường quang học..

Máy đo 2D có một bàn dịch chuyên theo 2 trục X,Y để di chuyển sản phẩm cần đo, thước quang gắn trên bàn dịch chuyển sẽ đưa ra các thông số tọa độ di trên theo các trục, camera có tay quay điều chỉnh độ cao để lấy nét ảnh sản phẩm, phục vụ cho việc đo lường chính xác nhất có thể.

Chưa có sản phẩm

LIÊN HỆ