HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-3020G, 20K Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-3020G, 20K Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-3020G, 20K Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Nhật Bản

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 500 x 860 mm

Khả năng tải của bàn máy: 500 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 762 mm/ 510 mm/ 510 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 2µm (0.002mm)

Độ chính xác lặp lại 1µm (0.001mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-5XV Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-5XV Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-5XV Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Đài Loan

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 700 x 1420 mm

Khả năng tải của bàn máy: 1500 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 1270 mm/ 710 mm/ 635 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 5µm (0.005mm)

Độ chính xác lặp lại 2µm (0.002mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-4XV Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-4XV Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-4XV Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Đài Loan

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 500 x 1120 mm

Khả năng tải của bàn máy: 1000 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 1020 mm/ 510 mm/ 510 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 5µm (0.005mm)

Độ chính xác lặp lại 2µm (0.002mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-3XV Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-3XV Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-3XV Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Đài Loan

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 500 x 860 mm

Khả năng tải của bàn máy: 800 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 760 mm/ 510 mm/ 510 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 5µm (0.005mm)

Độ chính xác lặp lại 2µm (0.002mm)

Mua hàng

MÁY PHAY CNC MYCENTER-4XiD

Liên hệ

Trung tâm gia công phay cnc Mycenter-4XiD của Hãng Kitamura Nhật Bản là sản phẩm được sản xuất, lắp ráp tại Cơ Sở Đài Loan bởi công nghệ và sự kiểm soát chặt chẽ bởi Kitamura Nhật bản.

Mua hàng

LIÊN HỆ