Gồm các dòng máy phay đứng CNC, máy phay ngang CNC, Máy phay giường CNC do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy phay giường CNC model YSM-VB600SE; YSM-VB600ST

Liên hệ

Máy phay giường CNC model YSM-VB600SE; YSM-VB600ST

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1400x450mm (tùy chọn: 1600x450mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 550 x 600mm

Mua hàng

Máy phay giường CNC model YSM-VB1600

Liên hệ

Máy phay giường CNC model YSM-VB1600

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1900x450mm (tùy chọn: 2200x450mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1600 x 550 x 500mm

Mua hàng

Máy phay ngang CNC YSM-26HNC YING SHUN

Liên hệ

Máy phay ngang CNC model YSM-26HNC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x300mm (tùy chọn: 1370x300mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 800 x 400 x 400mm

Mua hàng

Máy phay đứng CNC model YSM-18VNC

Liên hệ

Máy phay đứng CNC model YSM-18VNC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x254 mm(tùy chọn: 1370x254mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 400 x 450mm

Mua hàng

Máy phay đứng CNC model YSM-20ANC

Liên hệ

Máy phay đứng CNC model YSM-20ANC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x254 (tùy chọn: 1370x254)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 400 x 420mm

Mua hàng

LIÊN HỆ