HOT

Máy phay CNC 5 trục Mytrunnion-4G Kitamura

Liên hệ

Máy phay CNC 5 trục Mytrunnion-4G Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công CNC 5 trục Mytrunnion-4G Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Nhật Bản

Là dòng máy phay CNC 5 trục đồng thời chuyên gia công các chi tiết chính xác phức tạp cao

Kích thước bàn máy: Ø400mm

Khả năng tải của bàn máy: 200 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 610mm/ 610 mm/ 500 mm

Hành trình trục A: 150 độ (- 120 tới +30 độ)

Hành trình trục C: 0 đến 360 độ

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 2µm (0.002mm)

Độ chính xác lặp lại 1µm (0.001mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-3020G, 20K Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-3020G, 20K Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-3020G, 20K Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Nhật Bản

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 500 x 860 mm

Khả năng tải của bàn máy: 500 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 762 mm/ 510 mm/ 510 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 2µm (0.002mm)

Độ chính xác lặp lại 1µm (0.001mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-5XV Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-5XV Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-5XV Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Đài Loan

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 700 x 1420 mm

Khả năng tải của bàn máy: 1500 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 1270 mm/ 710 mm/ 635 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 5µm (0.005mm)

Độ chính xác lặp lại 2µm (0.002mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-4XV Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-4XV Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-4XV Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Đài Loan

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 500 x 1120 mm

Khả năng tải của bàn máy: 1000 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 1020 mm/ 510 mm/ 510 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 5µm (0.005mm)

Độ chính xác lặp lại 2µm (0.002mm)

Mua hàng
HOT

Máy phay đứng CNC Mycenter-3XV Kitamura

Liên hệ

Máy phay đứng CNC Mycenter-3XV Kitamura có tên gọi khác

Trung tâm gia công đứng CNC M-3XV Kitamura

Do hãng Kitamura Nhật Bản sản xuất, xuất xứ Đài Loan

Là dòng máy phay CNC chuyên gia công khuôn mẫu và chi tiết chính xác

Kích thước bàn máy: 500 x 860 mm

Khả năng tải của bàn máy: 800 kg

Hành trình các trục X/Y/Z: 760 mm/ 510 mm/ 510 mm

Độ chính xác vị trí trên toàn bộ hành trình 5µm (0.005mm)

Độ chính xác lặp lại 2µm (0.002mm)

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-51RB và JSL-51RBY Jinnfa

Liên hệ

JSL-51RB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2).

và JSL-51RBY Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 8 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Y2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 51mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 300mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-32RB/ 42RB và JSL-32RBY/ 42RBY

Liên hệ

JSL-32RB; JSL-42RB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2).

và JSL-32RBY; JSL-42RBY Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 8 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Y2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 310 (350) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-26AS/ 32AS/ 42AS và JSL-26AB/ 32AB/ 42AB...

Liên hệ

JSL-26AS; JSL-32AS; JSL-42AS Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 5 trục (X1/Y1/Z1/C1/Z2).

và JSL-26AB; JSL-32AB; JSL-42AB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 26, 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 200 (220) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-26A/ 32A/ 42A và JSL-26S/ 32S/ 42S Jinn fa

Liên hệ

JSL-26A; JSL-32A; JSL-42A - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 1 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời bốn trục (X1/Y1/Z1/C1).

và JSL-26S; JSL-32S; JSL-42S - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời năm trục (X1/Y1/Z1/C1/Z2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 26, 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 200 (220) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-20AB; JSL-20AST - Jinnfa

Liên hệ

JSL-20AB và JSL-20AST - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính Đài Loan

JSL-20AB: điều khiển đồng thời bảy trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2)

và JSL-20AST: điều khiển đồng thời sáu trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1).

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm, chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

 

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ hãng JINN FA dòng JSL-20AS

Liên hệ

JSL-20AS Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính Đài Loan

JSL-20AS: điều khiển 5 trục đồng thời X/Y/Z/B/C. 

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm,chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Dòng series JSL-20 có 2 trục chính đơn giản nhất là JSL- 20AS

Mua hàng

Máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V

Liên hệ

Máy phay giường vạn năng dòng BM-3V (gồm BM-3V, BM-3VS và BM-3VF);

BM-4V (gồm BM-4V, BM-4VS và BM-4VF); BM-5V (gồm BM-5V, BM-5VF) 

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1370x305mm (dòng BM-3V) và 1524x406mm (dòng BM-4V và BM-5V)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 760 x 500 x 520mm (dòng BM-3V)

1000 (1200)x 500 x 520 (720) mm (dòng BM-4V và BM-5V)

 

Mua hàng

LIÊN HỆ