MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC AKYAPAK DÒNG AHK, AHV và AS/ASM/ASM-S

Liên hệ

Bao gồm dòng máy lốc tôn 3 trục thuỷ lực AHK với khả năng uốn vật liệu dày

từ 2 mm đến 200 mm và chiều rộng từ 500 mm đến 12.000 mm

Dòng AHK cho phép bẻ mép cả hai mặt của máy mà không cần tháo tấm ra khỏi máy

Máy có nhiều loại như: AHK 20/16, AHK 25/16, AHK25/30,

AHK 30/16, AHK 30/20, AHK 30/40, AHK 30/86, AHK 30/130, AHK30/156,

AHK 40/32, AHK 50/20. AHK 50/36, AHK 50/45, AHK 60/20, AHK 60/36,....

Dòng AHV với các loại uốn thép dày như: AHV30/70, AHV30/85, AHV30/105, 

AHV30/125, AHV30/135, AHV30/150, AHV30/190, AHV30/200, AHV30/240

Dòng AS/ASM/ASM-S là dòng máy lốc tôn 3 trục không đối xứng.

Đây là lựa chọn tốt nhất cho lốc tấm kim loại mỏng

Mua hàng

LIÊN HỆ