Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-51RB và JSL-51RBY Jinnfa

Liên hệ

JSL-51RB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2).

và JSL-51RBY Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 8 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Y2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 51mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 300mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-32RB/ 42RB và JSL-32RBY/ 42RBY

Liên hệ

JSL-32RB; JSL-42RB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2).

và JSL-32RBY; JSL-42RBY Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 8 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Y2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 310 (350) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-26AS/ 32AS/ 42AS và JSL-26AB/ 32AB/ 42AB...

Liên hệ

JSL-26AS; JSL-32AS; JSL-42AS Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 2 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 5 trục (X1/Y1/Z1/C1/Z2).

và JSL-26AB; JSL-32AB; JSL-42AB Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời 7 trục (X1/Y1/Z1/C1/X2/Z2/C2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 26, 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 200 (220) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-26A/ 32A/ 42A và JSL-26S/ 32S/ 42S Jinn fa

Liên hệ

JSL-26A; JSL-32A; JSL-42A - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ có 1 trục chính

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời bốn trục (X1/Y1/Z1/C1).

và JSL-26S; JSL-32S; JSL-42S - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính 

Số trục điều khiển: điều khiển đồng thời năm trục (X1/Y1/Z1/C1/Z2)

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max: 26, 32 và 42mm tương ứng các mã hiệu, chiều dài tiện: 200 (220) mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ JSL-20AB; JSL-20AST - Jinnfa

Liên hệ

JSL-20AB và JSL-20AST - Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính Đài Loan

JSL-20AB: điều khiển đồng thời bảy trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2)

và JSL-20AST: điều khiển đồng thời sáu trục (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1).

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm, chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

 

Mua hàng

Máy tiện đùn CNC Thụy sĩ hãng JINN FA dòng JSL-20AS

Liên hệ

JSL-20AS Jinnfa là dòng máy tiện đùn CNC Thụy sĩ 2 trục chính Đài Loan

JSL-20AS: điều khiển 5 trục đồng thời X/Y/Z/B/C. 

Sản phẩm: phụ tùng ô tô xe máy, bộ phận khí nén thủy lực...

Đường kính tiện max = 20mm,chiều dài đùn phôi = 200 mm

Trang bị cụm dao theo tiêu chuẩn máy tiện đùn thông thường

Dòng series JSL-20 có 2 trục chính đơn giản nhất là JSL- 20AS

Mua hàng

Máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V

Liên hệ

Máy phay giường vạn năng dòng BM-3V (gồm BM-3V, BM-3VS và BM-3VF);

BM-4V (gồm BM-4V, BM-4VS và BM-4VF); BM-5V (gồm BM-5V, BM-5VF) 

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1370x305mm (dòng BM-3V) và 1524x406mm (dòng BM-4V và BM-5V)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 760 x 500 x 520mm (dòng BM-3V)

1000 (1200)x 500 x 520 (720) mm (dòng BM-4V và BM-5V)

 

Mua hàng

Máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 1067x230mm (1245x230mm) cho JL-MV2

1270x254mm (1372x254mm) cho JL-MV3 và 1372x254mm cho JL-MV4

Hành trình dọc x ngang x đứng: 680/(850) x 305 x 406mm cho JL-MV2

800/(1000) x 390 x 400mm cho JL-MV3 và 1000 x 390 x 410mm cho JL-MV4

Mua hàng

MÁY PHAY VẠN NĂNG KIỂU NC, MODEL: UH-1NC

Liên hệ

Máy phay vạn năng kiểu NC, model: UH-1NC

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị bộ điều khiển CNC và cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 300x1200 mm 

Hành trình dọc x ngang x đứng: 620 x 250 x 380mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B;...

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Dòng máy này còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm. Bàn xoay: 45° trái và phải

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH15A; JL-VH15B; JL-VH15C

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH15A; JL-VH15B; JL-VH15C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Dòng máy này còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1200 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 300 x 330mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320AS; JL-VH320BS; JL-VH320CS

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320AS; JL-VH320BS; JL-VH320CS

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 380 x 460mm

Mua hàng

LIÊN HỆ