MÁY TIỆN TRỤC CÁN ANNN YANG dòng DY 860G ~ 1100G

Liên hệ

Dòng máy tiện vạn năng chuyên gia công các loại trục cán thép

Annn Yang, có hơn 30 năm kinh nghiệm về gia công kim loại

Đường kính tiện qua băng máy nằm trong dải: 860 - 1100 mm

Đường kính tiện qua bàn xe dao nằm trong dải: 550 - 790 mm

Hỗ trợ tiện ren cho 2 loại kiểu ren: Inch - Mm

Mua hàng
HOT

Máy tiện trục cán ANNN YANG dòng DY 1600-2000G

Liên hệ

Dòng máy tiện vạn năng chuyên gia công các loại trục cán thép

Annn Yang, có hơn 30 năm kinh nghiệm về gia công kim loại

Đường kính tiện qua băng máy nằm trong dải: 1600 - 2000 mm

Đường kính tiện qua bàn xe dao trong dải: 1230 - 1630mm

Hỗ trợ tiện ren cho 2 loại kiểu ren: Inch - Mm

Mua hàng
HOT

MÁY TIỆN TRỤC CÁN ANNN YANG dòng DY-1100G ~ 1500G

Liên hệ

Dòng máy tiện vạn năng chuyên gia công các loại trục cán thép

Annn Yang, có hơn 30 năm kinh nghiệm về gia công kim loại

Đường kính tiện qua băng máy nằm trong dải: 1100 - 1500 mm

Đường kính tiện qua bàn xe dao nằm trong dải: 730 - 1130 mm

Hỗ trợ tiện ren cho 2 loại kiểu ren: Inch - Mm

Mua hàng

LIÊN HỆ