Máy phay giường vạn năng dòng BM-3V; BM-4V; BM-5V

Liên hệ

Máy phay giường vạn năng dòng BM-3V (gồm BM-3V, BM-3VS và BM-3VF);

BM-4V (gồm BM-4V, BM-4VS và BM-4VF); BM-5V (gồm BM-5V, BM-5VF) 

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1370x305mm (dòng BM-3V) và 1524x406mm (dòng BM-4V và BM-5V)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 760 x 500 x 520mm (dòng BM-3V)

1000 (1200)x 500 x 520 (720) mm (dòng BM-4V và BM-5V)

 

Mua hàng

Máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng JL-MV2; JL-MV3; JL-MV4

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 1067x230mm (1245x230mm) cho JL-MV2

1270x254mm (1372x254mm) cho JL-MV3 và 1372x254mm cho JL-MV4

Hành trình dọc x ngang x đứng: 680/(850) x 305 x 406mm cho JL-MV2

800/(1000) x 390 x 400mm cho JL-MV3 và 1000 x 390 x 410mm cho JL-MV4

Mua hàng

MÁY PHAY VẠN NĂNG KIỂU NC, MODEL: UH-1NC

Liên hệ

Máy phay vạn năng kiểu NC, model: UH-1NC

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị bộ điều khiển CNC và cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 300x1200 mm 

Hành trình dọc x ngang x đứng: 620 x 250 x 380mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng kiểu bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B;...

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng bàn xoay JL-VH500A; JL-VH500B; JL-VH500C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Dòng máy này còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm. Bàn xoay: 45° trái và phải

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH15A; JL-VH15B; JL-VH15C

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH15A; JL-VH15B; JL-VH15C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Dòng máy này còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1200 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 300 x 330mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320AS; JL-VH320BS; JL-VH320CS

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320AS; JL-VH320BS; JL-VH320CS

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 380 x 460mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320A; JL-VH320B; JL-VH320C

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320A; JL-VH320B; JL-VH320C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

MÁY PHAY ĐỨNG VẠN NĂNG JL-V280A; JL-V280B; JL-V280C

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng JL-V280A; JL-V280B; JL-V280C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy chỉ trang bị đầu phay đứng kiểu cơ khí hoặc biến tần

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

MÁY PHAY VẠN NĂNG MODEL UH-1

Liên hệ

Máy phay vạn năng UH-1

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 240x1050 mm (tùy chọn: 300x1200)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 560 (700: tùy chọn) x 300 x 420mm

Mua hàng

Máy phay giường CNC model YSM-VB600SE; YSM-VB600ST

Liên hệ

Máy phay giường CNC model YSM-VB600SE; YSM-VB600ST

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1400x450mm (tùy chọn: 1600x450mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 550 x 600mm

Mua hàng

Máy phay giường CNC model YSM-VB1600

Liên hệ

Máy phay giường CNC model YSM-VB1600

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1900x450mm (tùy chọn: 2200x450mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1600 x 550 x 500mm

Mua hàng

Máy phay ngang CNC YSM-26HNC YING SHUN

Liên hệ

Máy phay ngang CNC model YSM-26HNC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x300mm (tùy chọn: 1370x300mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 800 x 400 x 400mm

Mua hàng

LIÊN HỆ