Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320A; JL-VH320B; JL-VH320C

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng JL-VH320A; JL-VH320B; JL-VH320C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy còn được gọi là máy phay vạn năng do được trang bị đầu phay đứng và ngang

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

MÁY PHAY ĐỨNG VẠN NĂNG JL-V280A; JL-V280B; JL-V280C

Liên hệ

Máy phay đứng vạn năng JL-V280A; JL-V280B; JL-V280C

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy chỉ trang bị đầu phay đứng kiểu cơ khí hoặc biến tần

Kích thước bàn: 300x1500 mm

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 460mm

Mua hàng

MÁY PHAY VẠN NĂNG MODEL UH-1

Liên hệ

Máy phay vạn năng UH-1

Do hãng JEN LIAN PRECISION INDUSTRY CO., LTD - Đài Loan sản xuất

Máy có trang bị cả đầu phay ngang và đầu phay đứng

Kích thước bàn: 240x1050 mm (tùy chọn: 300x1200)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 560 (700: tùy chọn) x 300 x 420mm

Mua hàng

Máy phay giường CNC model YSM-VB600SE; YSM-VB600ST

Liên hệ

Máy phay giường CNC model YSM-VB600SE; YSM-VB600ST

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1400x450mm (tùy chọn: 1600x450mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 550 x 600mm

Mua hàng

Máy phay giường CNC model YSM-VB1600

Liên hệ

Máy phay giường CNC model YSM-VB1600

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1900x450mm (tùy chọn: 2200x450mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1600 x 550 x 500mm

Mua hàng

Máy phay ngang CNC YSM-26HNC YING SHUN

Liên hệ

Máy phay ngang CNC model YSM-26HNC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x300mm (tùy chọn: 1370x300mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 800 x 400 x 400mm

Mua hàng

Máy phay đứng CNC model YSM-18VNC

Liên hệ

Máy phay đứng CNC model YSM-18VNC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x254 mm(tùy chọn: 1370x254mm)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 400 x 450mm

Mua hàng

Máy phay đứng CNC model YSM-20ANC

Liên hệ

Máy phay đứng CNC model YSM-20ANC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy có kích thước bàn: 1270x254 (tùy chọn: 1370x254)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 700 x 400 x 420mm

Mua hàng

Máy phay giường vạn năng YSM-VB600

Liên hệ

Máy phay giường vạn năng YSM-VB600 với các model: YSM-VB600AE; 

YSM-VB600AT; YSM-VB600EC và YSM-VB600TC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy được trang bị đầu phay đứng và kết cấu thân mạnh mẽ.

Kích thước bàn: 1400x450 (tùy chọn: 1600x450)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 550 x 600mm

Mua hàng

Máy phay ngang vạn năng YSM-26HS; YSM-26HC

Liên hệ

Máy phay ngang vạn năng YSM-26HS; YSM-26HC

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Kích thước bàn: 1270x300 (tùy chọn: 1370x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 800 x 400 x 420mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-28SHB; YSM-28CHB

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-28SHB; YSM-28CHB

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng

Kích thước bàn: 1370x300 (tùy chọn: 1270x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 440mm

Mua hàng

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-26SHB; YSM-26CHB

Liên hệ

Máy phay đứng ngang vạn năng YSM-26SHB; YSM-26CHB

Do hãng YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD (thương hiệu: VAN) sản xuất

Máy còn được gọi là dòng máy phay vạn năng

Kích thước bàn: 1370x300 (tùy chọn: 1270x300)

Hành trình dọc x ngang x đứng: 1000 x 400 x 470mm

Mua hàng

LIÊN HỆ